Vanhempien toimintatavat

Kilparyhmien K1-K7 vanhempainillassa 13.2.2020 keskusteltiin miten vanhempi voi edesauttaa lapsen hyvää harjoittelua ja harjoitteluilmapiiriä.

Toimintatapoja käsiteltiin ja jatkojalostettiin myös K3-K5-ryhmien vanhempainillassa 16.9.2020 sekä ryhmien K1-K2 vanhempainillassa 23.9.2020.

Toimintatavat laadittiin pienryhmäkeskusteluiden pohjalta paikalla olleiden vanhempien toimesta. Tässä kooste:

  • Säännöllisen elämänrytmin turvaaminen ja tukeminen (lepo ja ravinto, myös toipumisesta huolehtiminen)
  • Tunne lapsesi – tue, kannusta ja motivoi tarvittaessa
  • Monipuoliseen liikkumiseen kannustaminen
  • Ole kiinnostunut lapsesi harrastuksesta
  • Työrauha valmentajille
  • Kannustetaan kaikkia – positiivinen seurahenki ja asenne

Edellä mainituista nostettiin erikseen esille kaikkien kannustaminen, josta käytiin keskustelu, miten voi konkreettisesti lisätä kannustusta harjoitus- ja kilpailutilanteessa. Alla esimerkkejä konkreettisista teoista:

  • Kilpailuissa kannustetaan kuuluvasti – TTK kuuluu kisoissa!
  • Kilpailuissa ”TTK-katsomo” – keräännytään samaan paikkaan (korona-aikana turvaetäisyydet ja kilpailuohjeistukset huomioiden)
  • Kannustetaan myös muiden seurojen luistelijoita
  • Helposti lähestyttävä, positiivinen ilmapiiri – kaikkien tervehtiminen ja mukaan ottaminen

Toimitaan näin myös kaudella 2021-2022!


   
Lisää uutisia
Yksinluistelu
«  Joulukuu   »
Kategoriat