Yksinluisteluelementtejä ovat:

 • askeleet
 • liu'ut
 • piruetit
 • hypyt

Askeleista muodostetaan ohjelman askelsarja. Myös yhdistävät askeleet ja suoraan askeleista lähtevät hypyt ovat osa kilpailuohjelmaa.

Liu'uista muodostetaan näyttäviä liukusarjoja ja siirtymiä. Liukuja on monenlaisia, mm. erilaiset vaa'at, ikkunaliu'ut ja linjeeraukset.

Pirueteissa on arvostettua kierrosten määrät, asennon vaihdot ja pyörimisnopeus. Kilpailuohjelmiin on sisällyttävä tietty määrä tietynlaisia piruetteja kierrosvaatimuksineen; riippuen kilpailusarjasta. Hyppypiruetit (esim. kameli ja hyppyistuma) ovat vaikeampia kuin piruetit, joissa ei ole hyppyä.

Yhden asennon piruetti, ei jalanvaihtoa

 • USp / seisoma-asento
 • LSp / taivutusasento taakse tai sivulle
 • CSp / vaaka-asento
 • SSp / istuma-asento

Hyppypiruetti (piruettiin lähdetään hypäten)

 • FUSp / hyppy-seisomapiruetti
 • FLSp / hyppy-taivutuspiruetti
 • FCSp / lentävä vaaka-piruetti
 • FSSp / hyppy-istumapiruetti

Jalanvaihtopiruetti, ei asennonvaihtoa

 • CUSp / seisomapiruetti jalanvaihdolla
 • CLSp / taivutuspiruetti jalanvaihdolla
 • CCSp / vaakapiruetti jalanvaihdolla
 • CSSp / istumapiruetti jalanvaihdolla

Yhdistelmäpiruetit

 • CoSp / yhdistelmäpiruetti ilman jalan vaihtoa
 • CCoSp / yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla

Hypyt ovat tärkeä osa yksinluistelua. Hyppyjä on kuusi erilaista:

 • Axel (A)
 • Salchow (S)
 • Toeloop, suom. Tulppi (T)
 • Loop, suom. Ritti (Lo)
 • Flip (F)
 • Lutz (Lz)

Hyppyjä tehdään (kierrosmäärä ilmassa) yksöis-, kaksois-, kolmois- ja neloshyppyinä. Axel on hypyistä ainoa, joka ponnistetaan eteenpäin.

Kilpaileminen aloitetaan yleensä yksöishypyillä, mutta pian edetään jo kaksoishyppyihinkin. SM-juniorisarjaan ei pääse ilman kaksoisaxelia eikä SM-seniorisarjaan ilman kolmoishyppyä.

Kilpailuohjelmissa tehdään soolohyppyjen lisäksi kahden hypyn hyppy-yhdistelmiä ja useamman hypyn hyppysarjoja. Yhdistelmien hypyt erotellaan toisistaan + -merkillä, esim. 1F+2Lo+2T.