Seuran tulot

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry on urheiluseura, joka mahdollistaa niin kilpaurheilun kuin harrastamisen. Toimintaa järjestetään pääasiassa seuran jäsenille ja se rahoitetaan suurimmaksi osaksi kausimaksuilla, sekä muilla toiminnasta perittävillä korvauksilla. Kausimaksut laskutetaan kuukausittaisissa erissä - poikkeuksena luistelukoulu ja matalan toimiminnan ryhmät, joista laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä.

Laskut lähetetään siihen sähköpostiosoitteiseen, joka seuralle on annettu ilmoittautumisen yhteydessä.

On tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan. Huolehdittehan ystävällisesti laskujen maksamisesta eräpäivään mennessä. Tikkurilan Taitoluisteluklubin yhteistyökumppanina eräpäivän jälkeisessä maksujen muistuttamisessa ja perinnässä on Visma Financial Solutions Oy.

Huomaattehan, että:

  • harjoituskertojen määrä vaihtelee toimintakaudella kuukausittain
  • kalliimpien kesäjäiden aikaan (toukokuu-elokuu) harjoituskertoja pystytään tarjoamaan vähemmän, kuin kaupungin tukemien peruskauden kuukausien aikana.


Seuran menot

Taitoluisteluseurassa valmentajat ovat ammattilaisia, jotka ovat työsuhteessa. Suurimman kustannuserän muodostavatkin vuositasolla henkliöstökulut.

Toinen suuri kuluerä ovat jäävuorokustannukset. Vantaan kaupungin jäähallissa yksi harjoitustunti maksaa urheiluseuralle 85 euroa (kesäaikana 140 euroa). Vantaan kaupungin ulkopuolella käyttämissämme jäähalleissa yhden jäätunnin hinta vaihtelee 158-220 euron välillä.

Toistaiseksi käyttämissämme jäähalleissa hinnat ovat pysyneet ennallaan.

Kilpailujen ja kisatalkoiden merkitys

Kilpailujen järjestäminen kuuluu taitoluisteluseuran perustoimintaan ja myös seuran tuloslaskelmassa kilpailut luetaan mukaan varsinaiseen toimintaan. Kun me järjestämme kilpailuja, omat luistelijamme saavat kotikenttäedun. Järjestämällä kisoja takaamme myös sen, että voimme saada kutsuja toisten seurojen järjestämiin kilpailuihin.

Urheiluseurassa kilpailut toteutetaan talkoovoimin. Ne tuovat seuran jäsenet yhteen, perehdyttävät lajiin ja luovat elämyksiä niin talkoolaisille kuin luistelijoille.

Kilpailujen järjestämisen kulut muodostuvat jäämaksuista, mahdollisista laitevuokrista ja välttämättömistä hankinnoista (palkinnot, tuomaritarjoilut jne). Tuomareille maksettavat palkkiot ja korvaukset ovat seuran näkökulmasta läpilaskutusta, sillä niihin osallistuvat kaikki seurat. Tuotot muodostuvat osallistujien maksamista osallistumismaksuista ja isommat kisatapahtumat jättävätkin usein seuralle voittoa. Näiden tuottojen varaan ei talousarviota voi kuitenkaan rakentaa, sillä kilpailut haetaan joka kevät Taitoluisteluliitolta, eikä valituksi tuleminen ole varmaa. Olemme ylpeitä jokaisesta kilpailusta, joka meille on annettu järjestettäväksi!

Edellä mainituista syistä kaikkien kilpailevien luistelijoiden ja kilpailemaan tähtäävien luistelijoiden jäsenperheiden odotetaan tuovan panoksensa seuran järjestämiin kilpailuihin, yli lajirajojen.

Talouden suunnittelun vuosikello

Seuran toimintakausi on sama kuin tilikausi eli 1.5.-30.4. Uuden toimintakauden

  • tarkka suunnittelu aloitetaan joulukuussa ja samalla alkaa uuden tilikauden talousarvion laatiminen.
  • kesäjäävaraukset tehdään helmikuussa. Tällöin on oltava jo tiedossa, mitkä ryhmät ja harjoittelevat ns. kesäaikana eli toukokuusta elokuun puoliväliin.
  • jäävaraukset ns. peruskaudelle eli elokuun puolivälistä huhtikuun loppuun tehdään maaliskuussa.
  • talousarvio tilikaudelle 1.5-30.4. hyväksytään seuran sääntöjen mukaisesti kevätkokouksessa, joka on pidettävä 31.3. mennessä